Bảo Lộc: Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị In trang
25/05/2022 04:11 CH

Bảo Lộc: Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Sáng 25/5, Thành ủy Bảo Lộc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, làm theo Bác với các điển hình tiên tiến

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, làm theo Bác với các điển hình tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn TP Bảo Lộc đã tổ chức được nhiều lớp học tập, quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản Kết luận 01 của Bộ chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, đảm bảo kịp thời, hiệu quả để việc học tập theo Bác ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, tạo lan tỏa trong toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghịBí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu. Tại Bảo Lộc, việc học tập, làm theo Bác đã xây dựng được khối đại đoàn kết tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc luôn quan tâm chỉ đạo rà soát lại các chương trình, kế hoạch, đề án,... đã ban hành trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó xác định các nhiệm vụ cụ thể theo các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, công trình trọng điểm của thành phố thuộc phân kỳ hàng năm để triển khai thực hiện hiệu quả. Việc lựa chọn các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, chuyên đề năm 2022, Quy định số 05, ngày 15/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nhất là cán bộ đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố Bảo Lộc”,… 


Tuyên dương, khen thưởng các tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo BácTuyên dương, khen thưởng các tập thể xuất sắc trong học tập, làm theo Bác

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, răn đe, nhắc nhở đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Từ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương để cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh, Nghị quyết Đại hội VI thành phố và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nhờ vậy, trách nhiệm nêu gương và phê bình, tự phê bình được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” của người đứng đầu. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Các cá nhân biêu biểu học tập, làm theo Bác nhận khen thưởng của TP Bảo LộcCác cá nhân biêu biểu học tập, làm theo Bác nhận khen thưởng của TP Bảo Lộc

Nhiều mô hình hay, ý nghĩa trên các lĩnh vực đời sống xã hội được phát huy, nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã xuất hiện các mô hình “Bảo vệ vùng xanh”, “câu lạc bộ trụ sở xanh” phòng, chống dịch Covid-19; “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng không đồng”, “Những chuyến xe yêu thương”…tích cực vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố,… hỗ trợ tâm dịch TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các khu cách ly, khu vực phong tỏa, người khó khăn, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”  . Qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên từng lĩnh vực cụ thể của đời sống gắn với thực tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng đã chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế khi một số cán bộ, đảng viên chưa chú tâm nghiên cứu, học tập làm theo Bác. Đó cũng là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ dẫn đến các sai phạm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò phê bình, tự phê bình và không giám nhận khuyết điểm khi trước Đảng bộ, chính quyền khi xảy ra vi phạm.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp mà toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và Nhân dân cần thực hiện về học tập và làm theo Bác trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiên Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung trong mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, chú trọng đến việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình làm tốt, gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Dịp này, TP Bảo Lộc đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

KHÁNH PHÚC

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.
Theo link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202205/bao-loc-so-ket-1-nam-thuc-hien-ket-luan-so-01-cua-bo-chinh-tri-3117785/

Lượt xem: 1.034
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623341
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 4.487
  •  Trong tháng: 1.341
  •  Trong năm: 59.365