Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc In trang
10/07/2020 09:27 CH

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ngày 10/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục ngày làm việc thứ 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc khóa VI ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bảo Lộc khóa VI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Triệu được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI; 2 đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Đoàn Kim Đình được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng bầu Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Vũ Trọng Thân được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa VI.  
 
 


Phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, đại diện Ban Chấp hành khóa mới, khẳng định: “Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI xin hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đi vào cuộc sống để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra”.

Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI gồm 23 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết. 

Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025