Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định chuyên đề năm 2024 của tỉnh là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Xem thêm
"Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Xem thêm
Quân đội nhân dân Việt Nam là tập hợp đông đảo những người công nhân, nông dân, trí thức dũng cảm vốn xuất thân “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu” đã luôn dựa vào Nhân dân như “cá với nước”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Xem thêm
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển xã hội Xem thêm
Các bài viết, tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách là những định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. Xem thêm
Ngày 9/12 hàng năm là ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng, được khởi xướng kể từ khi Công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống tham nhũng được thông qua. Đây là sự kiện thường niên do LHQ tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về tham nhũng, hối lộ và các vấn đề có liên quan, vinh danh những người chống tham nhũng trong cộng đồng và chính phủ. Xem thêm
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay. Trải qua thời gian, dù xã hội có phát triển và đổi thay thì truyền thống ấy vẫn là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam. Đó là yếu tố quan trọng làm nên nền tảng đạo đức của xã hội văn minh. Xem thêm
Ph.Ăngghen là nhà bác học, nhà tư tưởng vĩ đại và là một trong những nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Cùng với C.Mác, Ph.Ăngghen là người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của ông gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của C.Mác. Ông là một trong những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học, và cùng với C.Mác, ông đã để lại cho nhân loại một kho tàng lý luận đồ sộ về triết học mác-xít, kinh tế chính trị học mác-xít, lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, lý luận về quân sự mác-xít, về chiến lược và sách lược của cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và Nhân dân lao động trên phạm vi toàn thế giới. Xem thêm
Pháp luật đề ra các quy tắc xử sự chung để xây dựng và duy trì trật tự xã hội, đảm bảo cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội diễn ra trong vòng trật tự, ổn định và phát triển. Pháp luật là cơ sở đánh giá tính hợp pháp, hợp lý trong hành vi của con người; là cơ sở để ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức, của cá nhân. Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng. Xem thêm
Văn hóa trong chính trị là hệ giá trị văn hóa được con người lựa chọn tiếp nhận và biểu hiện ra trong quá trình hoạt động chính trị và là giá trị cốt lõi của mỗi hệ thống chính trị. Nó thể hiện nhận thức về chính trị, lý tưởng, niềm tin vào chính trị và cách thức tham gia vào đời sống chính trị của các chủ thể theo những chuẩn mực phù hợp với mục tiêu chung của xã hội. Xem thêm
Trang 1/6Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623177
  •  Đang online: 44
  •  Trong tuần: 4.323
  •  Trong tháng: 1.177
  •  Trong năm: 59.201