Có 153 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
66/CTr/ThU 24/05/2023 Chương trình công tác tháng 5/2023
67/CTr/ThU 19/05/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
118/KH/ThU 18/05/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội CN Việt Nam trong giai đoạn mới
195/BC/ThU 26/04/2023 Báo cáo Thành ủy: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế"
65/CTr/ThU 01/04/2023 Chương trình công tác tháng 4 năm 2023
64/CTr/ThU 01/04/2023 Chương trình công tác Qúy II/2023
61/CTr/ThU 21/03/2023 Chương trình công tác tháng 3 năm 2023
58/CTr/ThU 21/03/2023 Chương trình công tác tháng 02 năm 2023
110/KH/ThU 03/03/2023 Kế hoạch Thành ủy: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
62/CTr/ThU 02/03/2023 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về "phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
109/KH/ThU 02/03/2023 Kế hoạch Thành ủy: Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
102/KH/ThU 02/03/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ.TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII),Chương trình Hành động số 41-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"
60/CTr/ThU 27/02/2023 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
101/KH/ThU 20/02/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
100/KH/ThU 01/02/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)
56/CTr/ThU 30/01/2023 Chương trình công tác tháng 1 năm 2023 của Thành ủy
55/CTr/ThU 30/01/2023 Chương trình công tác quý I/2023 của Thành ủy
54/CTr/ThU 30/01/2023 Chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2023
99/KH/ThU 19/01/2023 Kế hoạch của Thành ủy: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
98/KH/ThU 17/01/2023 Kế hoạch của Thành ủy: Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Trang 1/8Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000397422
  • Đang online: 22
  • Trong tuần: 2.090
  • Trong tháng: 475
  • Trong năm: 72.446