Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!


Có 118 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
72/KH/ThU 16/08/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
43/CTr/ThU 16/08/2022 Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
42/CTr/ThU 16/08/2022 Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
479/CV/ThU 07/08/2022 Công văn của Thành ủy: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
40/CTr/ThU 01/07/2022 Chương trình công tác Thành ủy Qúy III năm 2022
71/KH/ThU 30/06/2022 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
7/CT/ThU 22/06/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
70/KH/ThU 15/06/2022 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
67/KH/ThU 31/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
178/HD/BTGThU 27/05/2022 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo: Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
65/KH/ThU 05/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Về lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong thời kỳ mới
64/KH/ThU 04/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
63/KH/ThU 04/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
168/HD/BTGThU 25/04/2022 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo : Tuyên truyền kế hoạch số 56-KH/ThU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 09/12/2021
62/KH/ThU 20/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022)
61/KH/ThU 19/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
60/KH/ThU 07/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
6/QC/ThU 03/03/2022 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
54/KH/ThU 03/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
53/KH/ThU 02/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Trang 1/6Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000240936
  • Đang online: 19
  • Trong tuần: 1.173
  • Trong tháng: 7.786
  • Trong năm: 97.537