Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)


Có 239 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
651/TB/ThU 03/05/2024 Thông báo Thành ủy: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Thường trực Thành ủy Bảo Lộc
954/CV/ThU 27/04/2024 Công văn Thành ủy: V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác và phong trào Hội chữ thập đỏ 2024
399/HD/BTGThU 27/04/2024 Hướng dẫn BTG: Công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2024
168/KH/ThU 27/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 167-KH/ThU, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
165/KH/ThU 27/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
159/KH/ThU 11/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
158/KH/ThU 11/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
156/KH/ThU 04/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
155/KH/ThU 04/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
86/CTr/ThU 03/04/2024 Chương trình làm việc tháng 4 năm 2024
85/CTr/ThU 02/04/2024 Chương trình Công tác quý II năm 2024
629/TB/ThU 02/04/2024 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Thường trực Thành ủy (07h30', ngày 05/4/2024, Sáng thứ Sáu)
376/HD/BTGThU 31/03/2024 Hướng dẫn BTG: Công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
372/TB/BTG 29/03/2024 Thông báo BTG: Về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển klhá của cả nước"
154/KH/ThU 29/03/2024 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
368/HD/BTGThU 13/03/2024 Hướng dẫn BTG: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
900/CV/ThU 06/03/2024 Công văn Thành ủy: Về tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
367/CV/BTG 06/03/2024 Công văn BTG; Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
153/KH/ThU 06/03/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
889/CV/ThU 27/02/2024 Công văn Thành ủy: V/v tham gia "Tháng gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"
Trang 1/12Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739602
  •  Đang online: 61
  •  Trong tuần: 4.162
  •  Trong tháng: 36.429
  •  Trong năm: 175.626