Đảng bộ thành phố Bảo Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII In trang
25/12/2023 09:33 CH

Đảng bộ thành phố Bảo Lộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 23 và sáng ngày 24 tháng 12 năm 2023, Tại hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo và các điểm cầu của các phường, xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, Thành ủy tổ chức 03 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 3.377 lượt cán bộ, đảng viên.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy  truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị

thành phố Bảo Lộc truyền đạt chuyên đề tại hội nghị

 

Đây là chương trình thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ThU ngày 14/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc.

Các nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Tham dự và báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đồng chí Trần Quốc Thanh - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Huy - Thành ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã trình bày các nội dung cốt lõi như quan điểm, mục tiêu, các giải pháp thực hiện của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Sau khi nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII), các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Phường 2

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Phường 2 - thành phố Bảo Lộc

 

Tại điểm cầu phường B'Lao

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Phường B'Lao - thành phố Bảo Lộc

 

Lộc Phát

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Phường Lộc Phát - thành phố Bảo Lộc

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm chắc nội dung, vận dụng sát với điều kiện thực tiễn, góp phần đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống.

N.C.T

 

Lượt xem: 454
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783712
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 5.991
  •  Trong tháng: 28.490
  •  Trong năm: 219.736