Hội nghị giao ban các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 In trang
12/12/2023 07:17 CH

Hội nghị giao ban các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã chủ trì nghị giao ban các Ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Đảng ủy các phường, xã để đánh giá tình hình kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, đại diện Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, Bí thư Đảng ủy các xã, phường.

Trong năm 2023, các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 10-NQ/ThU ngày 13/12/2022 của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về công tác sắp xếp đơn vị hành chính 05 xã của huyện Bảo Lâm vào thành phố Bảo Lộc. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Chỉ đạo tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023; chuẩn bị các nội dung làm việc với các đoàn kiểm tra của Trung ương, của Tỉnh. Trao tặng Huy hiệu đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Thị ủy B’lao – T.29. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm phối hợp, tham mưu, thực hiện kịp thời nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, xây dựng Nghị quyết, kế hoạch năm 2024, tăng cường công tác giao ban, trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong thực hiện kết luận của cấp trên, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh; thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, giải pháp về giảm nghèo trên địa bàn, quan tâm, chăm lo các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó đồng chí đề nghị Đảng ủy các phường xã tiếp tục vận động nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, Tết.

T.M

Lượt xem: 277
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623297
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 4.443
  •  Trong tháng: 1.297
  •  Trong năm: 59.321