Bảo Lộc: Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2023 In trang
29/11/2023 05:58 SA

Bảo Lộc: Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2023

Sáng ngày 28/11/2023, Trung tâm Chính trị thành phố Bảo Lộc phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tiến hành khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, khóa II năm 2023.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Trọng Thân - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;  Đồng chí Nguyễn Minh Châu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị thành phố cùng 101 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đợt này.

Quang cảnh Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2023

Quang cảnh Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II năm 2023

 

Trong 8 ngày diễn ra lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ nghiên cứu 11 chuyên đề gồm:

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và Cách mạng Việt Nam;

2. Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

4. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;

5. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam;

6. Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội;

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

8. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

9. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

10. Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng;

11. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua chương trình bồi dưỡng đợt này sẽ giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Châu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố yêu cầu mỗi đảng viên mới phải nêu cao tinh thần tự giác trong học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế và chương trình của lớp học đề ra để đạt kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Đồng cNguyễn Minh Châu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Dưới đây là một số hình ảnh Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa II năm 2023:

4

 

5

6

Xuân Phú - Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

Lượt xem: 1.933
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623288
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 4.434
  •  Trong tháng: 1.288
  •  Trong năm: 59.312