Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
178/HD/BTGThU
27/05/2022
Nguyễn Minh Châu
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo: Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
168/HD/BTGThU 25/04/2022 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo : Tuyên truyền kế hoạch số 56-KH/ThU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 09/12/2021
132/HD/BTGThU 04/11/2021 Hướng dẫn Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
131/HD/BTGThU 02/11/2021 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2021
104/HD/BTGThU 11/08/2021 Hướng dẫn của BTG: Công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2021
87/HD/BTGThU 30/06/2021 Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2021
81-HD/BTGThU 31/05/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: Nội dung tuyên truyền tháng 6 năm 2021
69-HD/BTGThU 29/04/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: Nội dung tuyên truyền tháng 5/2021
64-HD/BTGThU 31/03/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy: Công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2021
04-HD/ThU 13/01/2021 Hướng dẫn của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
03-HD/ThU 25/12/2020 Hướng dẫn của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739603
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 4.163
  •  Trong tháng: 36.430
  •  Trong năm: 175.627