168/HD/BTGThU
25/04/2022
Nguyễn Minh Châu
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo : Tuyên truyền kế hoạch số 56-KH/ThU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 09/12/2021
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000361210
  • Đang online: 24
  • Trong tuần: 1.184
  • Trong tháng: 9.799
  • Trong năm: 36.234