132/HD/BTGThU
04/11/2021
Đỗ Hữu Bảo
Hướng dẫn Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) "Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623397
  •  Đang online: 48
  •  Trong tuần: 4.543
  •  Trong tháng: 1.397
  •  Trong năm: 59.421