Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
45/CTr/ThU
13/09/2022
Nguyễn Văn Triệu
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 "Về phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng quan hệ sản xuất mới, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới"
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000304112
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 533
  • Trong tháng: 18.255
  • Trong năm: 160.713