Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
22/CTr/ThU
03/08/2021
Nguyễn Văn Triệu
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000304051
  • Đang online: 20
  • Trong tuần: 472
  • Trong tháng: 18.194
  • Trong năm: 160.652