Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
32/CTr/ThU
27/01/2022
Nguyễn Văn Triệu
Chương trình hành động của Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000304150
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 571
  • Trong tháng: 18.293
  • Trong năm: 160.751