32/CTr/ThU
27/01/2022
Nguyễn Văn Triệu
Chương trình hành động của Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000498935
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 2.577
  •  Trong tháng: 21.144
  •  Trong năm: 171.959