Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
43/CTr/ThU
16/08/2022
Nguyễn Văn Triệu
Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000261669
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 1.244
  • Trong tháng: 16.119
  • Trong năm: 118.270