Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 167-KH/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy In trang
26/04/2024 04:14 CH

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 167-KH/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chiều 25/4, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 167-KH/ThU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu: Đảng ủy các xã, phường, có khoảng 1.136 cán bộ từ thành phố đến cơ sở tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Đức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thông qua toàn văn Kế hoạch số 167-KH/ThU. Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 34-CT/TU và văn Kế hoạch số 167-KH/ThU trên địa bàn thành phố và triển khai Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Theo đó, Chỉ thị, Kế hoạch yêu cầu quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”. “3 điều cần làm, đó là: (1) Nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; (2) Làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; (3) Làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”; “4 điều cần tránh, đó là: (1) Tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; (2) Tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; (3) Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; (4) Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý”. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Từ đó, tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ thị 34-CT/TU, Kế hoạch số 167-KH/ThU được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thành phố. Sau Hội nghị, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức các hội nghị quán triệt cho những cán bộ, đảng viên, công chức… chưa được học tập tại Hội nghị của thành phố, hoàn thành trước ngày 10/5/2024. Đồng thời tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu, thảo luận nội dung cốt lõi của Chỉ thị 34-CT/TU, Kế hoạch số 167-KH/ThU và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch trong đảng bộ, chi bộ, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU và Kế hoạch số 167-KH/ThU, cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ đều phải được quán triệt, triển khai và thực hiện theo nội dung, yêu cầu của Chỉ thị, Kế hoạch. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên nâng cao trách nhiệm của bản thân trên từng cương vị, vị trí công tác; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đánh giá toàn diện, khách quan đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để kịp thời củng cố, kiện toàn, đảm bảo phân công, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường công tác. Mục tiêu đặt ra của Chỉ thị, Kế hoạch là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

                                                                                                Kim Dung

Lượt xem: 104
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739650
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 4.210
  •  Trong tháng: 36.477
  •  Trong năm: 175.674