Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Công bố danh sách chính thức những người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng In trang
29/04/2021 04:13 CH

Công bố danh sách chính thức những người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết Công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 01 gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Tại đơn vị này, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người, số người ứng cử là 5 người. 

Đơn vị bầu cử số 02 gồm các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh. Tại đơn vị này, số đại biểu Quốc hội được bầu là 2 người, số người ứng cử là 4 người.


Đơn vị bầu cử số 03 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Tại đơn vị này,  số đại biểu Quốc hội được bầu là 2 người,  số người ứng cử là  4 người. 
 
PV
Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.
Theo link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202104/cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-theo-tung-don-vi-bau-cu-cua-tinh-lam-dong-3054504/
Lượt xem: 1.733
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000304086
  • Đang online: 20
  • Trong tuần: 507
  • Trong tháng: 18.229
  • Trong năm: 160.687