53/CTr/ThU
30/11/2022
Trần Văn Ngọc
Chương trình công tác tháng 12 năm 2022
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
44/CTr/ThU 10/10/2022 Chương trình công tác tháng 9 năm 2022
47/CTr/ThU 10/10/2022 Chương trình công tác Qúy IV năm 2022
48/CTr/ThU 10/10/2022 Chương trình công tác Tháng 10 năm 2022
46/CTr/ThU 22/09/2022 Chương trình hành động của Thành ủy: Về xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh đang diễn ra Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp
45/CTr/ThU 13/09/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 "Về phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng quan hệ sản xuất mới, phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới"
43/CTr/ThU 16/08/2022 Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
42/CTr/ThU 16/08/2022 Chương trình công tác tháng 8 năm 2022
40/CTr/ThU 01/07/2022 Chương trình công tác Thành ủy Qúy III năm 2022
32/CTr/ThU 27/01/2022 Chương trình hành động của Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”
31/CTr/ThU 27/01/2022 Chương trình của Thành ủy: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành uỷ năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783728
  •  Đang online: 27
  •  Trong tuần: 6.007
  •  Trong tháng: 28.506
  •  Trong năm: 219.752