Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
74/KH/ThU
04/08/2022
Nguyễn Văn Triệu
Kế hoạch của Thành ủy: Bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2022
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
71/KH/ThU 30/06/2022 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt
70/KH/ThU 15/06/2022 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
67/KH/ThU 31/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
65/KH/ThU 05/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Về lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong thời kỳ mới
63/KH/ThU 04/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
64/KH/ThU 04/05/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
62/KH/ThU 20/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902-5/5/2022)
61/KH/ThU 19/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
60/KH/ThU 07/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
54/KH/ThU 03/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739638
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 4.198
  •  Trong tháng: 36.465
  •  Trong năm: 175.662