61/KH/ThU
19/04/2022
Nguyễn Văn Triệu
Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
60/KH/ThU 07/04/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Phát động, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
54/KH/ThU 03/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
52/KH/ThU 02/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy; Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
53/KH/ThU 02/03/2022 Kế hoạch của Thành ủy; Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
48/KH/ThU 27/01/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026
49/KH/ThU 27/01/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022)
47/KH/ThU 11/01/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
44/KH/ThU 29/10/2021 Kế hoạch của Thành ủy: Triển khai kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý thành phố Bảo Lộc
38/KH/ThU 20/08/2021 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
35/KH/ThU 17/08/2021 Kế hoạch của Thành ủy: Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000361193
  • Đang online: 24
  • Trong tuần: 1.167
  • Trong tháng: 9.782
  • Trong năm: 36.217