110/KH/ThU
03/03/2023
Tôn Thiện Đồng
Kế hoạch Thành ủy: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
109/KH/ThU 02/03/2023 Kế hoạch Thành ủy: Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
102/KH/ThU 02/03/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ.TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII),Chương trình Hành động số 41-CTr/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"
101/KH/ThU 20/02/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
100/KH/ThU 01/02/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)
99/KH/ThU 19/01/2023 Kế hoạch của Thành ủy: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
98/KH/ThU 17/01/2023 Kế hoạch của Thành ủy: Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
97/KH/ThU 13/01/2023 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)
23/CV/BTG 03/01/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Mỗi hội viên một tin tốt, một hình ảnh đẹp" trên trang mạng xã hội
72/KH/ThU 16/08/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
74/KH/ThU 04/08/2022 Kế hoạch của Thành ủy: Bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623286
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 4.432
  •  Trong tháng: 1.286
  •  Trong năm: 59.310