62/CTr/ThU
02/03/2023
Nghiêm Xuân Đức
Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về "phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623406
  •  Đang online: 51
  •  Trong tuần: 4.552
  •  Trong tháng: 1.406
  •  Trong năm: 59.430