Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
168/HD/BTGThU
25/04/2022
Nguyễn Minh Châu
Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo : Tuyên truyền kế hoạch số 56-KH/ThU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 09/12/2021
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000240958
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 1.195
  • Trong tháng: 7.808
  • Trong năm: 97.559