Bảo Lộc khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, khóa I năm 2024 In trang
07/05/2024 04:35 SA

Bảo Lộc khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, khóa I năm 2024

Sáng ngày 06/5/2024, Trung tâm Chính trị thành phố Bảo Lộc tiến hành khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, khóa I năm 2024.

Quang cảnh khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024

3

Quang cảnh khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Khắc - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Minh Châu - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị thành phố cùng 56 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đợt này.

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được nghe nội dung các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị thành phố mong rằng: Các đảng viên mới không ngừng tu dưỡng, học tập, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Đồng thời đề nghị: Các đồng chí đảng viên mới cần sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực tuyền truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

2

Đồng chí Nguyễn Minh Châu - UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu tại buổi khai mạc

Thông qua lớp học nhằm giúp cho các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Phú

 

 

Lượt xem: 958
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783568
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 5.847
  •  Trong tháng: 28.346
  •  Trong năm: 219.592