Bảo Lộc: Mở 22 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 2.800 giáo viên In trang
06/08/2019 12:00 SA

Từ ngày 2 - 20/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Bảo Lộc mở 22 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho khoảng 2.800 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Các lớp bồi dưỡng tập trung quán triệt 4 chuyên đề gồm: Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tình hình thời sự thế giới, trong nước và địa phương 6 tháng đầu năm 2019.
 
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của các nghị quyết, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo phù hợp vào công tác giảng dạy.
 
Đ.ANH

Lượt xem: 1.104
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000498829
  •  Đang online: 32
  •  Trong tuần: 2.471
  •  Trong tháng: 21.038
  •  Trong năm: 171.853