Bảo Lộc: Khen thưởng 16 tập thể, 28 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác In trang
16/05/2024 08:09 CH

Bảo Lộc: Khen thưởng 16 tập thể, 28 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác

 Ngày 16/5, Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đồng chí: Tôn Thiện Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nguyễn Văn Phương – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và Nguyễn Minh Châu - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị ban hành, Thành ủy Bảo Lộc đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề hàng năm đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo các cấp trên địa bàn toàn thành phố.

Từng cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII).

Sau 3 năm triển khai, đến nay, Kết luận số 01-KL/TW đã và đang đi vào cuộc sống với những việc làm cụ thể, thực chất. Những phong trào, phần việc mang tính hình thức, chung chung được hạn chế rõ rệt. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được quan tâm chỉ đạo kịp thời và phát huy hiệu quả cao.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Nhờ vậy, trong những năm qua, trên địa bàn TP Bảo Lộc đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, bám sát thực tế, cơ sở, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo được nhân rộng và thực chất đi vào đời sống Nhân dân, như: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tự quản về an ninh trật tự - vệ sinh môi trường; Giáo xứ an ninh trật tự, sáng – xanh – sạch – đẹp; camera an ninh; phụ nữ nuôi heo đất; hũ gạo tình thương; ngày tình nguyện vì cộng đồng, chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động…

Cùng với đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết thấu tình, đạt lý tạo niềm tin của người dân vào Đảng, chính quyền.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề hàng năm cũng đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

P2 báo cáo tham luận

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, khẳng định: Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ, chính quyền thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh để đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, là minh chứng sinh động thể hiện việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

4

Các tập thể nhận khen thưởng

Các tập thể nhận khen thưởng

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW. Nội dung đăng ký học tập, làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, có biểu hiện sao chép, chưa sát với chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần thống nhất cao về nhận thức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” gắn với phương châm "3 điều cần làm", "4 điều cần tránh".

7

7

9

Trao khen thưởng cho các cá nhân

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, với chủ đề “Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các cách thức phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Tôn Thiện Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết

Bí thư Thành ủy Tôn Thiện Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết

Mỗi phường, xã, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất thiết thực, sát với thực tế, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp.

Đặc biệt, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.

Khánh Phúc

Nguồn: Báo Lâm Đồng Online

Theo link: https://baolamdong.vn/chinh-tri/202405/bao-loc-khen-thuong-16-tap-the-28-ca-nhan-dien-hinh-trong-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-f1a22c0/

Lượt xem: 115
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000783561
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 5.840
  •  Trong tháng: 28.339
  •  Trong năm: 219.585