Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn Thành phố Bảo Lộc In trang
04/05/2021 04:09 CH

Danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử của tỉnh để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng có 5 người ứng cử để bầu 3 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh có 4 người ứng cử để bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên có 4 người ứng cử để bầu 2 đại biểu Quốc hội khóa XV. 
 
Cùng đó, có 112 người ứng cử để bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 18 đơn vị bầu cử trong tỉnh. Đây là danh sách, số lượng những đại biểu được lựa chọn tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng người ứng cử theo kế hoạch đề ra.
 
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV THEO ĐƠN VỊ BẦU CỬ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 03
Gồm: Thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên
Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là: 04 người
Số đại biểu Quốc hội được bầu là: 02 người
 
 
 
 
 
DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 14
Gồm: các xã Lộc Nga, Lộc Thanh và các phường Lộc Phát, Lộc Sơn, B’Lao, Phường 1 thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 04 người
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 15
Gồm: phường Lộc Tiến, Phường 2 và các xã Đại Lào, Lộc Châu, Đam B’Ri thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 07 người
Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 04 người
 
 
 
 
 
 
 
 
TS
Nguồn: Báo Lâm Đồng Online.
Theo link: http://baolamdong.vn/chinhtri/202105/danh-sach-va-tieu-su-tom-tat-13-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-112-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-3055213/
 
Lượt xem: 2.419
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000498962
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 2.604
  •  Trong tháng: 21.171
  •  Trong năm: 171.986