203/BC/ThU
02/06/2023
Tôn Thiện Đồng
Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
195/BC/ThU 26/04/2023 Báo cáo Thành ủy: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế"
104/BC/ThU 12/01/2022 Báo cáo của Thành ủy: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
97/BC/ThU 15/12/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022
85/BC/ThU 12/10/2021 Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021
69/BC/ThU 13/08/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
67/BC/ThU 06/08/2021 Báo cáo của Thành ủy: Sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
58/BC/ThU 22/06/2021 Báo cáo của Thành ủy: Tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường
85/BC/BTG 18/06/2021 Báo cáo của BTG: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng dầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
44/BC/VPThU 17/06/2021 Báo cáo của Văn phòng Thành ủy: Tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ và Quy định số 270-QĐ/TW ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng Cộng Sản Việt Nam
31/BC/BDV 14/06/2021 Báo cáo của BDV: Công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623115
  •  Đang online: 7
  •  Trong tuần: 4.261
  •  Trong tháng: 1.115
  •  Trong năm: 59.139