Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
315/CV/ThU
10/11/2021
Nguyễn Văn Triệu
Công văn của thành ủy: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
295/CV/ThU 14/10/2021 V/v thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống thiên tai
294/CV/ThU 13/10/2021 V/v hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021
48/CV/UBKT 25/08/2021 Công văn của UBKT: V/v tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
110/CV/BTG 25/08/2021 Công văn của BTG: Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
248/CV/ThU 19/08/2021 Công văn của Thành ủy: V/v tiếp tục nâng cao biện pháp phòng chống dịch Covid-19
238/CV/ThU 13/08/2021 Công văn của Thành ủy: V/v lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
239/CV/ThU 13/08/2021 Công văn của Thành ủy: Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên mạng internet
222/CV/ThU 11/08/2021 Công văn của Thành ủy: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
224/CV/ThU 11/08/2021 Công văn của Thành ủy: V/v triển khai phát động thi đua cao điểm theo Thông tư số 71/TT-MTTQ-BTT của Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh
233/CV/ThU 11/08/2021 Công văn của Thành ủy: V/v nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phòng chống dịch bệnh Covid-19
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000304043
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 464
  • Trong tháng: 18.186
  • Trong năm: 160.644