13-NQ/ThU
09/12/2019
Nguyễn Văn Triệu
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020
Nghị Quyết
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020 đã đọc(vb đã hoàn thành) Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020 đã đọc(vb đã hoàn thành) Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000361146
  • Đang online: 32
  • Trong tuần: 1.120
  • Trong tháng: 9.735
  • Trong năm: 36.170