Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
168/KH/ThU
27/04/2024
Nghiêm Xuân Đức
Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 167-KH/ThU, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
165/KH/ThU 27/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
158/KH/ThU 11/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
159/KH/ThU 11/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
155/KH/ThU 04/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
156/KH/ThU 04/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
153/KH/ThU 06/03/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
144/KH/ThU 18/01/2024 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)
136/KH/ThU 16/11/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
133/KH/ThU 13/10/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
131/KH/ThU 26/09/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739417
  •  Đang online: 50
  •  Trong tuần: 3.977
  •  Trong tháng: 36.244
  •  Trong năm: 175.441