Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
155/KH/ThU
04/04/2024
Tôn Thiện Đồng
Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
156/KH/ThU 04/04/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
153/KH/ThU 06/03/2024 Kế hoạch Thành ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
144/KH/ThU 18/01/2024 Kế hoạch của Thành ủy: Tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)
136/KH/ThU 16/11/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
133/KH/ThU 13/10/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
131/KH/ThU 26/09/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
130/KH/ThU 20/09/2023 Kế hoạch Thành ủy: nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
128/KH/ThU 14/08/2023 Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
641/./QĐ/ThU 23/07/2023 Thể lệ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023
125/KH/ThU 21/06/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739696
  •  Đang online: 58
  •  Trong tuần: 4.256
  •  Trong tháng: 36.523
  •  Trong năm: 175.720