352/HD/BTGThU
30/01/2024
Trần Quốc Thanh
Hướng dẫn BTG: Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước"
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000623212
  •  Đang online: 36
  •  Trong tuần: 4.358
  •  Trong tháng: 1.212
  •  Trong năm: 59.236