Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)
136/KH/ThU
16/11/2023
Nghiêm Xuân Đức
Kế hoạch Thành ủy: Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
133/KH/ThU 13/10/2023 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
131/KH/ThU 26/09/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
130/KH/ThU 20/09/2023 Kế hoạch Thành ủy: nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
128/KH/ThU 14/08/2023 Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 07/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
641/./QĐ/ThU 23/07/2023 Thể lệ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023
125/KH/ThU 21/06/2023 Kế hoạch Thành ủy: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023
119/KH/ThU 11/06/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
122/KH/ThU 10/06/2023 Kế hoạch Đào tạo Sơ cấp LLCT năm 2023
124/KH/ThU 09/06/2023 Kế hoạch Thành ủy: Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 08/5/ 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
123/KH/ThU 31/05/2023 Kế hoạch Thành ủy: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2023-2025
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000739595
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 4.155
  •  Trong tháng: 36.422
  •  Trong năm: 175.619