Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Thành phố Bảo Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
7/CT/ThU
22/06/2022
Nguyễn Văn Triệu
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
Chỉ Thị
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000240953
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 1.190
  • Trong tháng: 7.803
  • Trong năm: 97.554