Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa XIV In trang
10/08/2018 12:00 SA

STT

Tên văn bản

Ghi chú

01

Luật Quốc phòng

Thông qua vào ngày 08/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

02

Luật Cạnh tranh

Thông qua vào ngày 12/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

03

Luật An ninh mạng

Thông qua vào ngày 12/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

04

Luật Tố cáo

Thông qua vào ngày 12/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

Thông qua vào ngày 14/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

06

Luật đo đạc và bản đồ

Thông qua vào ngày 14/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

07

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch

 

II

Nghị quyết

 

1

Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

 

2

Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

 

3

Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

 

4

Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018

5

 Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018

6

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát " Việc thực hiện chính sách,pháp luật về phòng cháy, chữ cháy giai đoạn 2014-2018"

Thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018

7

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát " Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018

8

Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2018

Lượt xem: 508
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000498919
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 2.561
  •  Trong tháng: 21.128
  •  Trong năm: 171.943